Hveiti

refining life

Værdier

Hveiti har fem grundværdier som bioraffinaderiet er bygget op omkring.

Intelligent

Vi udvikler intelligente løsninger på fremtidens energi-, foder-, og fødevareproduktion og viser at grønt og bæredygtigt ikke er en modsætning til vækst. Vi vil redefinere produktionen af bioethanol til transport, så værdien afspejler CO2-fodaftrykket. Vi bygger på sund fornuft kombineret med velafprøvet teknologi og erfaringer.

Ansvarligt

Vi tager ansvar for fremtiden og fællesskabet. Vi ser os som samfundsborgere, der bidrager til samfundet på globalt og lokal plan, og i forhold til at løse de klima- og energimæssige udfordringer verden står overfor. Vi anerkender vores ansvar i forhold til de kommende generationer.

Værdiskabende

Vi skaber værdi for vores kunder, investorer og samfundet. Vi skaber værdi ved at producere effektivt, intelligent, helhedsorienteret og ansvarligt. Det gør vi ved at bringe innovation og udvikling til den eksisterende husdyrproduktion. Dermed medvirker vi til Danmarks fortsatte globale førerposition inden for energi- og fødevareproduktion.

Helhedsorienteret

Vi tænker i hele løsninger og hele mennesker. Vi lægger vægt på at hele vores produktion er bæredygtig og arbejder ud fra princippet om, at intet må gå til spilde. Vi opnår synergi ved at tænke produktionen som en helhed.

Udviklende

Vi opsøger ny forskning og udvikler inden for bioraffinering af biomasse. Vores fokus er at se de nye idéers kommercielle potentiale. Vi søger viden hos fagfolk, eksperter og samarbejdspartenere i vores bestræbelser på at udvikle de bedste løsninger.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.