Hveiti

refining life

Sponsorater

Agricultural Development Denmark Asia (ADDA)

Hveiti støtter ADDA, som er en dansk NGO, der beskæftiger sig med landbrugsudvikling i Asien og Afrika.

ADDA har til formål:

  • At arbejde for fremme af selvforsyningsgraden og forbedre de økonomiske vilkår for de fattigste dele af landbefolkninger i u-lande gennem at yde hjælp til selvhjælp.

  • At igangsætte landbrugs- og fødevareprojekter i u-lande.

  • At støtte social og miljømæssig bæredygtig udvikling hos målgruppen.

  • At følge princippet om "hjælp til selvhjælp" hvilket skal udmøntes gennem målrettet kapacitetsudvikling af samarbejdspartnere som landbrugs skoler samt lokale landboforeninger.

 


Havets Hus

Hveiti samarbejder med Havets Hus, hvis vision er at skabe et dynamisk forsknings-, formidlings- og erhvervsmiljø, der samarbejder om at skabe unikke rammer for havforskning, synliggøre og fremme erhvervsudvikling og skabe grobund for øget viden om og fascination af havet hos børn såvel som voksne.

Initiativtagerne til etablering af Havets Hus er Norddjurs Kommune, Aarhus Universitet og Kattegatcentret.

 


Kattegatcentret

Hveiti er sponsor af Kattegatcentrets oplevelseszone "Havet i maven." "Havet i maven" har fokus på vejen fra de marine fødekæder til de fødevarer havet tilbyder de danske middagsborde. Baggrundsmateriale og viden omkring bæredygtigt fiskeri er baseret på Verdensnaturfondens (WWF) projekt "Hva' for en fisk?"

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.