Hveiti

refining life

Grundtanken bag projektet

Grundtanken udsprang af anerkendelsen af et generelt behov for større ressourceudnyttelse.

Grundtanken er, at hvis vi skal gøre noget ved klimaændringerne og den stigende efterspørgsel på fødevarer, så er vi nødt til at ændre hele vores holdning til den måde, vi forbruger jordens ressourcer på. Kort sagt; vi er nødt til at fokusere på en optimal udnyttelse af de ressourcer, vi har til rådighed. 

Det var denne grundtanke, der i 2007 gav Svend idéen til at starte et bioraffinaderi, som skulle udnytte noget af den overskudshvede, vi hvert år har i Danmark - ikke kun til at producere bioethanol, men til i samme produktion også at producere fødevarer og foder.

Der eksisterede allerede flere bioraffinaderier i andre lande, men disse havde været kritiseret for ikke at være bæredygtige, fordi man brugte korn i produktionen, og ikke udnyttede restprodukterne optimalt. Som tidligere landmand vidste Svend alt om hvede og hvedekernens bestanddele. Derfor fik han idéen til at skille hveden ad og udnytte alle delene af hvedekernen. I stedet for kun at udnytte stivelsen i hveden til bioethanol, skulle man også udnytte den mængde vitaminer, mineraler og protein, som ikke bliver brugt i produktionen af bioethanol.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.