Hveiti

refining life

Teknologi

Katzen International Inc

Katzen er leverandør af fleksibel procesteknologi, der gør det muligt at tilpasse teknologien til lokale forhold. Resultatet bliver et innovativt bioraffinaderi med fokus på optimal resurseanvendelse og udnyttelse af synergieffekter i alle led i processen. Katzen er førende inden for opbygning af anlæg til produktion af bioethanol, og har erfaring fra 140 anlæg i 35 lande.

left

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.