Hveiti

refining life

DBH Technology A/S

DBH Technology A/S er et dansk udviklingsselskab hvis første opgave er at færdigudvikle bioraffinaderiet Hveiti.

Arbejdet startede i begyndelsen af 2008, efter at selskabet blev stiftet i september 2007. I perioden frem til nu er der blevet udarbejdet VVM-ansøgning til Norddjurs Kommune, gennemført undersøgelser for hvilken teknologi der passer bedst til et dansk bioraffineringsprojekt og frem for alt arbejdet med integration af dansk innovation i den amerikanske teknologi, som blev valgt i efteråret 2010.

Projektet har udviklet sig fra at være en ny fabrik i Grenaa til et kommende bioraffinaderi på Grenaa Havn, og har dermed været stærkt medvirkende til havnens udvidelse og færdiggørelse i 2010. En færdiggørelse som også har muliggjort, at Grenaa Havn kvalificerede sig til at blive offshore havn for etableringen af Anholt Vindmøllepark.

I perioden fra selskabets fødsel og frem til i dag, er der opnået stor viden i og et stort netværk omkring DBH Technology A/S som udviklingsselskab. Selskabet vil efter færdigudviklingen af Hveiti fortsat fungere som udviklingsselskab inden for optimeret udnyttelse af forskellige former for biomasse.

Den vidensopbygning der er opnået vil have relevans andre steder, specielt inden for EU på eksisterende bioethanol produktionsanlæg. Den helhedstænkning som Hveiti er opbygget efter vil kunne overføres til andre selskaber.
DBH Technology’s aktiviteter:

  • Færdiglevere Hveiti som et nyt bioraffinaderi på Grenaa Havn.

  • Udnytte den CO2 som frigives i fermenteringsprocessen til enten industrigas, fødevarer, eller en ny biobrændstof-produktion i form af bio-methanol.

  • Videreudvikle på kraftfoderet fra anlægget til bl.a. foder til fisk og andre kraftfoder-applikationer.

  • Vurdere mulighederne inden for andre biomassetyper til bioraffinering.

Download
Læs vores brochure som kort beskriver Hveiti og grundtanken med virksomheden.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.