Hveiti

refining life

EU afhængig af importeret protein

Hvis EU ønsker at mindske eller helt undgå import af foderprotein, og dermed reducere presset på Sydamerikas regnskovsområder, er en mere hensigtsmæssig udnyttelse af foderhveden en åbenlys mulighed.

Ved at udnytte EU’s overskuds-landbrugsarealer til produktion af foderhvede (med henblik på en videreforarbejdning til proteinrigt kraftfoder og biobrændstof) reducerer man både EU’s afhængighed af foderprotein og af brændstof, samtidig med at der opnås en positiv klimaeffekt i form af en reduceret CO2 udledning.

WWF: Det danske sojaforbrug pr. indbygger er fem gange højere end det europæiske gennemsnit pr. indbygger, og Danmark har derfor et stort ansvar for at sikre, at vores forbrug ikke leder til afskovning.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.