Hveiti

refining life

Fordele ved bioraffinering

Bioraffineringen kan kort beskrives som en separering af råvarens bestanddele, så de enkelte dele kan udnyttes bedre end i uforarbejdet form.

Bioraffinering af foderhvede, sådan som Hveiti’s proces, har den væsentlige fordel, at en råvare, der traditionelt set kun delvist udnyttes, kan udnyttes optimalt. Den høje udnyttelsesgrad skyldes dels separeringen, dels fermenteringsprocessen, der gør proteinfraktionen lettere fordøjelig.

Fermenteringen gør proteinfraktionen lettere fordøjelig og mere skånsom for husdyrenes tarmsystem (særligt grises fordøjelsessystem er sart, hvorimod kvæg er mere hårdføre). Et fermenteret produkt svarer til forskellen mellem at spise havregrød frem for rå havregryn.

Mindre nitratudledning

En miljømæssig sidegevinst ved den højere fordøjelighed er desuden en mindre nitratudledning (kvælstof) via gyllen og dermed mindre risiko for kvælstofudvaskning til grundvandet. 

Bedre fosforudnyttelse

En bedre fosforudnyttelse er en anden fordel ved bioraffineringen. Fosfor er et grundstof, der er bundet til protein. Når man ved fermentering forbedrer optageligheden af proteinet, forbedrer man samtidig optagelsen af fosfor. Det betyder, at behovet for at iblande fosfor i foderet mindskes. Det giver både en miljømæssig og en økonomisk gevinst, da udledning af fosfor i naturen er et udbredt problem.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.