Hveiti

refining life

Reduceret energiforbrug

Hveiti's produktionskoncept bygger på kendte teknologier, der ved brug af dansk innovation er energioptimeret sammenlignet med eksisterende udenlandske anlæg. Det medfører en reducering i energiforbruget på 40-50 %.

Danmark har ingen egen produktion af bioethanol, men det er langt fra tilfældet for vores nabolande. Sverige har to anlæg og Tyskland 10 anlæg og det samme gælder en række europæiske lande. Fælles for disse anlæg er, at de producerer bioethanol, men råvaren og co-produkterne varierer. Selskaberne opererer på et globalt marked, men der er typisk en direkte sammenhæng mellem lokale råvarer og lokal efterspørgsel på co-produkterne. Derfor er ingen anlæg ens. 

Energirigtige teknologivalg

Hveiti's produktionskoncept bygger på Katzens teknologi. Katzen har eksisteret i mere end 55 år og selskabets teknologi benyttes på mere end 140 anlæg i 35 lande, hvilket gør det til den mest anvendte teknologi til produktion af bioethanol. Hvor Katzens teknologi er valgt til fermenteringen og destilleringen af alkoholen, har man i Hveiti's produktionskoncept valgt at benytte kendte danske teknologier i mølleriet og afskalning.

Hveiti har inddraget danske virksomheders spidskompetencer inden for mølleri- og afskalningsteknologier. Projektet afspejler desuden den danske tradition for energioptimeringer og et generelt lavere energiforbrug gennem bl.a. udnyttelse af overskudsvarmen fra produktionen. 

Danske energieffektive løsninger

Traditionelt har anlæg til produktion af bioethanol anvendt de samme mølletyper, der oprindeligt er udviklet til melproduktion til fødevareformål. Disse mølletyper laver et meget finmalet produkt, der ikke er behov for i en fermenteringsproces. Udover at Katzen i sine designparametre foretrækker en mere grovmalet råvare i processen, har det desuden den fordel, at et grovere malet produkt stiller mindre krav til udstyret og medfører et mindre energiforbrug.

Dansk viden på netop disse typer møller har medført, at Hveiti's produktionskoncept sætter nye standarder for Katzen anlæg. Standarder der med fordel også vil kunne anvendes på fremtidige anlæg såvel som implemeteres på eksisterende anlæg. 

Energikrævende tørreproces fravalgt

En væsentlig del af de store energibesparelser skyldes desuden, at Hveiti's foderprodukt ikke tørres, men sælges som et flydende produkt med med en tørstofprocent på 32.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.