Hveiti

refining life

Mangel på bæredygtigt protein

Den globale animalske produktion udleder ifølge FAO ca. 20 % af drivhusgasserne i verden, og hører således til blandt de mest belastende sektorer.

Som følge af en stadig stigende efterspørgsel på proteinfoder til dyr, lægger produktionen af sojaprotein beslag på stadig større landområder, hvilket fører til rydning af bl.a. regnskove med væsentlige udslip af drivhusgasser til følge.

Danmark har en meget stor import af sojaprotein fra Sydamerika, og har derfor en helt særlig udfordring i at imødekomme den emission af drivhusgasser som denne import medfører.

Importen af sojakage til Danmarks foderbrug er ca. 1,5 mio. tons/år.

Tænketanken Concito har udregnet af udledningen af drivhusgasser fra brasiliansk sojakage er ca. 3,8 kg CO2e per kg. soja.   

Det betyder, at med en import på 1,5 mio. tons sojakage, så er den samlede CO2 udledningen fra importen ca. 5,7 mio. tons CO2e, svarende til udledningen fra det samlede brændstofforbrug fra privatbilismen i Danmark.

Dansk produceret protein

Concito konkluderer, at det er muligt ved fermentering af danske proteinafgrøder, så som foderhvede, at få høj-kvalitetsprotein der helt kan erstatte importeret soja.

Det betyder, at bioraffinaderier som Hveiti, kan producere hvedeprotein, som kan erstatte en del af Denmarks import af sojaprotein. 

WWF: Det danske sojaforbrug pr. indbygger er fem gange højere end det europæiske gennemsnit pr. indbygger, og Danmark har derfor et stort ansvar for at sikre, at vores forbrug ikke leder til afskovning.

Download
Tænketanken Concito konkluderer i sin rapport at der udledes 3,8 kg. CO2e pr. kg. importeret soja fra Sydamerika. Rapporten konkluderer ligeledes, at fermentering af proteinafgrøder i bioraffinaderier som Hveiti kan erstatte denne import.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.