Hveiti

refining life

Fordele ved fermenteret kraftfoder

Fermenteret kraftfoder har en række fordele i forhold til sojaprotein som i dag bruges i dyrefoder.

Ved brug af Hveiti's kraftfoder er man sikret et ensartet produkt, idet råvaren og produktionsprocessen altid er den samme. Det betyder at man er garanteret at næringsværdien i produktet altid er den samme, så produktet kan indgå i en nøje tilrettelagt diæt til f.eks. grise.

Fermenteret kraftfoder vil sandsynligvis også medføre en forbedret dyrevelfærd i form af bedre sundhed og velvære blandt dyrene. Det skyldes, at produktet i modsætning til sojaprotein er forarbejdet, så grisen lettere kan fordøje proteinet. I modsætning til kvæg har grise et mave- og tarmssytem, der minder om menneskers. Det betyder, at de er mere sarte og derfor har den forbedrede fordøjelighed betydning for grisens generelle velvære ved f.eks. at mindske risikoen for mavesår.

Det fermenterede kraftfoder kan pga. det lave fiberindhold også anvendes i fiskeproduktionen, hvor man i dag bruger fiskeprotein, som er en mangelvare. 

Bedre fosforudnyttelse

Ifølge rapporten ”By-products from ethanol production – the forgotten part of the equation” fra Fødevareøkonomisk Institut, har det fermenterede kraftfoder yderligere den fordel at det har et højere indhold af kalcium og fosfor end korn, hvilket gør at man kan reducere iblandingen af disse i foderet. 

Foreløbige analyser tyder på at det fermenterede kraftfoder også har en fordel i forhold til udledningen af fosfor

Fosfor er et grundstof, der er bundet til protein. Når man ved fermentering forbedrer optageligheden af proteinet, forbedrer man samtidig optagelsen af fosfor. Det betyder, at behovet for at iblande fosfor i foderet mindskes. Det giver både en miljømæssig og en økonomisk gevinst, da udledning af fosfor i naturen er et udbredt problem. 

Rapporten ”By-products from ethanol production – the forgotten part of the equation” konkluderer at kraftfoder fra produktionen af bioethanol kommer til at spille en afgørende rolle, fordi det giver et alternative til soja.

Samtidig har brugen af kraftfoder den effekt at man får mere ud af det areal hvorpå man dyrker biomasse til biobrændstof, fordi man får et foderprodukt fra samme biomasse. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.