Hveiti

refining life

Fødevarer nok til alle

Fødevarer vs. brændstof dilemmaet er et dilemma de fleste har hørt om. Skal vi bruge en råvare der er klassificeret som en fødevare til at producere brændstof, når der i mange dele af verden er folk der sulter?

Dette er en meget forenklet betragtning, der bygger på en forældet tilgang til produktion. En betragtning, der samtidig er meget kortsigtet og ikke vil medføre en mere retfærdig fødevarefordeling.  

Dette skyldes flere ting. På nuværende tidspunkt er der fødevarer nok til at brødføde alle.

Oxfam argumenterer i rapporten ”The Hunger Grains” at det areal som i 2008 blev brugt til produktion af biomasse til biobrændstoffer ville have kunne brødføde 127 millioner mennesker. Ifølge en rapport fra Ecofys er der dog nok korn i verden til at brødføde 12 milliarder mennesker. 

At der er folk der sulter skyldes ikke fødevaremangel, men faktorer så som dårlig infrastruktur og klimaændringer, som har gjort at jord som plejede at blive brugt til dyrkning af fødevarer ikke længere er frugtbar, men også et stort skel mellem den rige og den fattige del af verden. Dertil kommer et enormt ressourcespild, da vi i den vestlige verden smider enorme mængder af mad væk. I Danmark alene smider vi årligt omkring 540.000 tons spiselig mad væk.

Ifølge FN’s Fødevare og Landbrugsorganisation (FAO) bliver 1/3 af den mad som bliver produceret hvert år smidt væk eller går til spilde. 

Derfor, hvis vi virkelig vil hjælpe de mennesker som sulter, så skal vi sænke vores CO2 udledningen og gøre dem i stand til at producere deres egne råvarer. 

Verdensbanken

Verdensbanken udgav i maj 2013 rapporten Long-Term Drivers of Food Prices. I rapporten undersøges årsagerne til stigningerne i prisen på fødevarer, og det konkluderes at høje oliepriser, og ikke biobrændstof, er den væsentligste årsag til stigningen i de globale fødevarepriser.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.