Hveiti

refining life

Fra hvede til biobrændstof

Der har i de seneste år være en intens debat om brugen af kornprodukter til produktionen af brændstof, da mange frygter at dette vil tage mad ud af munden på folk som sulter, samt føre til stigende fødevarepriser.

Produktionen af biobrændstof baseret på kornprodukter har været beskyldt for at føre til stigende fødevarepriser. De stigende fødevarepriser skyldes en række parametre som brugen af korn til bioethanol-produktion, ikke har indflydelse på. Dette blev slået fast da Verdensbanken i juli 2010 udgav en rapport, som afviser at brugen af korn til produktion af bioethanol er skyld i de fødevareprisstigninger vi så i 2006-2008. Ligeledes udgav Verdensbanken i maj 2013 rapporten Long-Term Drivers of Food Prices, som konkluderer at høje oliepriser, og ikke biobrændstof, er den væsentligste årsag til stigningen i de globale fødevarepriser.

Frigivelse af landbrugsarealer

Den stigende befolkningstilvækst betyder at presset på jordens ressourcer er stigende. At man bruger korn i produktionen af bioethanol, betyder dog ikke at man tager mad ud af munden på folk som sulter. I Danmark har vi store overskudslagrer af korn. Vi producerer årligt omkring 5 mio. tons foderhvede, hvoraf vi eksporterer 1,5-2 mio. tons til industriformål (Danmarks Statistik).

Hveiti raffinerer på årsbasis 530.000 tons foderhvede, hvilket er en forholdsvis lille mængde i forhold til hvor meget der årligt bliver produceret i Danmark.

Ved at bruge korn produceret inden for EU’s grænser til produktionen af bioethanol, i stedet for at importere bioethanol produceret i bl.a. Sydamerika, frigiver man landbrugsarealer i disse områder.

Det betyder at man i disse områder i stedet for at dyrke sukkerrør til bioethanolproduktion, kan dyrke fødevarer.

For hver 0,69 hektar landbrugsjord man i Danmark udnytter til foderhvede til en bioraffineringsproces, hvor man udvinder bioethanol, foder og fødevarer, frigives 0,71 hektar landbrugsjord globalt. Dette skyldes introduktionen af et proteinrigt kraftfoder, som er et naturligt biprodukt i bioraffineringsprocessen (Claus Felby). Dertil kommer at 1 kg. kraftfoder produceret på korn, på grund af sin høje ernæringsværdi, kan erstatte 0,68 kg. korn og 0,60 kg sojaprotein, hvilket betyder at man ikke behøver bruge de samme høje mængder, for at opnå det samme udbytte (IEA Bioenergy).

Download
Claus Felby m.fl.: "Energy, feed and land-use balances of refining winter wheat to ethanol."

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.