Hveiti

refining life

Hveiti’s fodaftryk

Hveiti’s bioethanolprodukt har en CO2-reduktionsevene på 70 %, hvilket vil sige at det udleder 70 % mindre CO2 end almindelig benzin.

I produktionen af miljøvenlig bioethanol benytter Hveiti en teknologi, der med begrænset brug af energi i produktions- og transportprocessen omdanner biomasse til både biobrændstof, foder og fødevarer. Dette er et koncept som også kan udnyttes i andre former for produktion, da det handler om at optimere hele produktionens-processen gennem en optimal ressourceudnyttelse.

Skal bioethanol kunne opfylde EU-kommissionens krav, samtidig med at den fungerer på markedskræfternes præmisser, er det nødvendigt at benytte en teknologi, hvor råvarerne er tilgængelige og hvor produktionen og biprodukterne er miljøvenlige. Derfor benytter Hveiti en metode, der udnytter at kornprodukter består af både stivelse, protein og fiber, foruden mineraler og vitaminer. Ved at skille biomassen ad, kan alle næringsstoffer udnyttes optimalt, og resultatet er en produktion af både mad, foder og brændstof – en produktion helt uden affaldsprodukter.

Livscyklusanalyse

I dag er det fra politisk side bestemt, at man i udformningen af en livscyklusanalyse af bioethanolproduktioner, vurderer den råvare der bliver brugt i produktionen, selve produktionsapparatet, samt slutproduktet. Det betyder, at man ikke tager de co-produkter, som er en naturlig del af produktionen af bioethanol, med i betragtning, når man laver analysen.

Hvis man også medregnede Hveiti’s fiber og kraftfoder produkter, ville reduktionsevnen være højere, idet disse produkter betyder, at der ikke er nogen restprodukter i produktionen, og at man med disse produkter erstatter noget af importen, og derved frigiver arealer andre steder i verden (Claus Felby).

Udviklingen her hjemme og i udlandet går i retning af, at alle produkter vil blive omfattet af en CO2-certificeringsordning. Sker dette vil det bidrage til en dokumentation af, at Hveiti's nuværende produktionskoncept har en reduktionsværdi, der er højere end 70 %.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.