Hveiti

refining life

Frigivelse af landbrugsareal

Ved at erstatte sojaprotein i dyrefoder med protein udvundet via en bioraffineringsproces af foderhvede, reducerer man de landbrugsarealer, der opdyrkes med henblik på at imødekomme EU’s efterspørgsel på soja.

Det betyder at presset på skov- og steppearealer i troperne, som fungerer som klodens naturlige kulstoflagre, lettes. 

Bioethanol produceret på foderhvede medvirker derfor til at reducere CO2 udledningen på to måder; ved at mindske brugen af fossilt brændstof og gennem en ændret arealanvendelse.

Den ændrede arealanvendelse betyder at for hver 0,69 hektar landbrugsjord dyrket i Danmark, frigiver man 0,71 hektar globalt, hvilket skyldes introduktionen af det proteinrige kraftfoder, som er et naturligt biprodukt i en bioraffineringsproces. 

FN's Fødevarer- og Landbrugsorganisation 

FN’s Fødevarer- og Landbrugsorganisation (FAO) har udgivet en rapport (september 2012) som samler, diskuterer og opsummerer den nyeste viden inden for brugen af co-produkter fra biobrændstofindustrien til foder i husdyrproduktion. 

Rapporten illustrerer hvordan brugen af co-produkterne fra bioethanol-produktionen hjælper med at reducere importen af soja fra Sydamerika. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.