Hveiti

refining life

Vandforbrug

Presset på verdens vandressourcer er stigende, og det skønnes at i 2030 vil halvdelen af verden befolkning leve i områder, hvor der er mangel på vand, hvorfor det er vigtigt at sikre en bæredygtig forvaltning af vandressourcerne.

Vandforbruget i Hveiti’s produktionsproces er blevet nøje gennemgået og optimeret til et niveau hvor processen er vandneutral, hvilket skyldes følgende faktorer:

Den valgte proces udleder ikke noget spildevand, idet alt vand fra processen bliver renset og genanvendt. Der ud over spares en stor mængde vand ved at genanvende den fugt som foderhveden indeholder.

Foderhvede indeholder ca. 13 % fugt, som bliver genanvendt i processen. Denne mængde svarer til 69.264 kubikmeter vand, og udgør ca. 28 % af vandforbruget i processen.

Bioethanol- og fiberproduktet indeholder kun en meget lille mængde vand, mens kraftfoderet er et vådt produkt, da vandet fra produktionsprocessen forbliver i dette.

I traditionelle bioraffinaderier tørres kraftfoderet inden det sendes ud til landmanden, hvorefter landmanden ude på gården blander kraftfoderet med vand, inden han fodrer det til sine svin eller køer. Fordi Hveiti’s kraftfoder er et vådt produkt, spares den mængde vand landmanden normalt ville bruge til iblanding i kraftfoderet. Der ud over sparer man i produktionsprocessen 40-50 % energi ved ikke at tørre produktet. 

Derved både genanvendes og udnyttes al vand fra Hveiti’s produktionsproces.

Der bliver brug langt flere ressourcer, end Jorden kan nå at regenerere. Sådan lyder konklusionen i WWF's Living Planet Report fra 2012, som bl.a. sætter fokus på det stigende pres på vandressourcerne. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.