Hveiti

refining life

Mission

Hveiti’s mission er at skabe vækst og udvikling med produktion af bæredygtigt produceret bioethanol, fibre til fødevareformål og proteinrigt kraftfoder.

Vi ønsker at skabe en selvstændig og uafhængig virksomhed, der i to faser når målet med opfyldelse af selskabets mission, ved etablering af en produktionsvirksomhed på Grenaa havn.

Fase et er at indsamle viden og ekspertise om produktion af biobrændstof og at gennemføre de nødvendige myndighedskrav for etablering af virksomheden. Det gøres ved tilknytning af medarbejdere og rådgivere, der i samarbejde med ejerne oparbejder viden og ekspertise, der som business case i sig selv repræsenterer en værdi.
Derefter, med udgangspunkt i den opnåede business case, at etablere et finansieringsgrundlag for etablering af produktionsvirksomheden Hveiti.

Anden fase er at skabe og holde kontakt til internationale selskaber og vidensinstitutioner for opretholdelse af en teknologisk og økonomisk rentabel produktion til gavn for en bæredygtig samfundsudvikling og til gavn for investorerne.

Vi arbejder ud fra filosofien:

  • Do what you do best.

  • Let others do what they do best.

  • And tie the knots!

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.