Hveiti

refining life

Vision

Hveiti’s vision er at bioraffinaderiet i Grenaa skal være et praktisk eksempel på en bæredygtig produktion med en optimal ressourceudnyttelse. Med udgangspunkt i det konkrete eksempel, er det vores mål at bidrage til at skabe et generelt holdningsskift i den fremtidige tilgang til ressourcer, produktion og bæredygtighed.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.