Hveiti

refining life

Lokale forhold

Hveiti’s råvare er foderhvede, hvilket betyder at Hveiti ifølge den traditionelle måde at klassificere biobrændstoffer på, er klassificeret som et 1. generationsanlæg.

Denne klassificering skyldes at foderhvede (også kaldet industrihvede) bliver klassificeret som en fødevare. 

Dansk produceret foderhvede har et højt stivelsesindhold, og dermed et lavt proteinindhold, hvilket gør det uegnet til bagning, hvorfor dansk hvede ikke bliver brugt til fødevareformål.

Hos Hveiti mener vi, at det giver mening at bruge en lokalt produceret råvare til en lokal produktion af fødevarer, foder og energi. På den måde får man både brændstof, fødevarer og et værdifuldt  kraftfoder-produkt til brug til dyrefoder ud af en råvare, som traditionelt set kun bliver brugt til dyrefoder eller industriformål. 

Produkterne fra Hveiti hjælper med at sænke CO2 udledningen på følgende måder:

  • Bioethanol: Hveiti’s bioethanol har en CO2 reduktionsevne på 70 % i forhold til benzin.

  • Kraftfoder: Hveiti’s kraftfoder kan erstatte soja importeret fra bl.a. Sydamerika. Ud over at nedbringe CO2 udledningen gennem en mindsket import, hjælper produktet også med at mindske presset på Sydamerikas regnskovsområder

1. vs. 2. generation biobrændstof

1. og 2. generation henviser til hvilken råvare der bliver brugt i processen til fremstilling af bioethanol. Hveiti kommer ikke til kun er producere bioethanol, men også foder og fødevarer, hvilket betyder at man får mere ud af råvaren end traditionelt. Dette tager den klassiske 1./2. generations klassificering ikke højde for, hvorfor Hveiti falder uden for kategori og er et bioraffinaderi.

 

Konventionel vs. avanceret biobrændstof

I stedet for 1. / 2. generations klassificeringen taler man mere og mere om konventionelle og avancerede biobrændstoffer. Her er konventionel klassificeret som biobrændstoffer hvor der ikke er fokus på teknologi og ressourceudnyttelse, og hvor brændstoffet har en lav CO2 profil. Avancerede biobrændstoffer er derimod klassificeret som biobrændstof hvor der har været fokus på optimering af ressourcerne og på en høj CO2 reduktion. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.