Hveiti

refining life

EU kræver mindst 27 pct. vedvarende energi i 2030

27 pct. af EU’s energiforsyning skal komme fra vedvarende energi i 2030, mener EU-Kommissionen, der samtidig lægger op til 40 pct. CO2-reduktion. Det skriver Erik Holm på ing.dk den 22. januar 2014.

Mindst 27 pct. af energiforsyningen i EU skal komme fra vedvarende energikilder, når vi rammer 2030. Sådan lyder det fra EU-Kommissionen i sit oplæg til en klimastrategi frem mod 2030. Samtidig skal EU-landenes CO2-udslip reduceres med 40 pct. i forhold til 1990-niveau, skriver Erik Holm.

Vi har nu skabt et langsigtet ramme for investeringer. Udspillet er ambitiøst, men til at betale, og vi sender et klart signal til investorerne,

lød det fra kommissionsformand José Manuel Barroso, der præsenterede konklusionerne sammen med klimakommissær Connie Hedegaard og energikommissær Günther Oettinger ved et pressemøde i Bruxelles den 22/1.

Ifølge oplægget fra kommissionen bliver målene bindende for EU som helhed. Det skyldes, at det vil være mere omkostningseffektivt, end hvis hvert medlemsland har egne mål som i dag, lød forklaringen fra Barroso.

"De helt overordnede ambitioner i klimaudspillet er sådan set fine nok, men de må og skal udmøntes i konkrete bindende mål for de enkelte medlemslande. Samtidig er det en forudsætning, at kvotesystemet kommer til at fungere, samt at EU-Kommissionen får mulighed for at sanktionere de medlemslande, der intet gør," udtaler Svend Brandstrup til Jyllands-Posten den 24 januar.

Kilder:

  • Attrup, Lars; Danske milliardinvesteringer i farezon, Jyllands-Posten, 24. januar 2014.
  • Holm, Erik; EU kræver mindst 27 procent vedvarende energi i 2030, ing.dk, 22. januar 2014.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.