Hveiti

refining life

Oversvømmet kvotesystem skal reddes inden nytår

Inden nytår skal der findes på en løsning på det oversvømmede kvotemarked, så virksomheder kender den fremtid, de skal investere i, lyder det fra klimakommissær Connie Hedegaard, skriver Erik Holm på ing.dk d. 14/11.

»Vi må ikke fylde mere ind i et system, der allerede er oversvømmet. Markedet har brug for vished omkring dette inden udgangen af året,« lyder det ifølge ing.dk fra EU's klimakommissær, Connie Hedegaard.

Det haltende CO2-kvotesystem er skidt for innovationen og udbredelsen af energieffektive teknologier, og som situationen er nu, så investeres der i kul frem for gas og grønne teknologier.

Denne udvikling har fået klimakommissær Connie Hedegaard til at lancere et udspil, der skal lappe EU’s kvotesystem.

»CO2-kvotesystemet giver færre emissioner. Men på grund af overskud af kvoter driver systemet ikke udviklingen mod energieffektive løsninger og teknologier stærkt nok. Det er dårligt nyt for Europas innovation og konkurrenceevne

siger Connie Hedegaard i en udtalelse.

Derfor er EU Kommissionen kommet med et udspil som indeholder seks konkrete initiativer, som både på kort og lang sigt vil reducere antallet af kvoter i systemet og dermed prisen på at udlede CO2. 

Sigtet med EU’s Emissions Trading System (ETS) var og er at fremskynde grønne investeringer, men overskuddet af kvoter og den økonomiske krise har reduceret kvoteprisen fra de tiltænkte 30 euro til kun 8 euro.

Konsekvensen af dette har bl.a. været at det bedre kan betale sig at investere i kulkraftværker som erstatning for gamle kraftværker i stedet for gaskraftværker eller VE-teknologier.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.



Følg Hveiti på facebook.