Hveiti

refining life

JP: EU kan øge den globale opvarmning

EU vil begrænse produktion af alle typer biobrændstoffer fremstillet af fødevare-afgrøder. Eksperter advarer om, at man dermed begår en fejl, som gør det nødvendigt at udvide det globale landbrugsareal med flere mio. hektar, skriver Lars Attrup i JP 30/5.

Konsekvensen bliver en endnu større udledning af drivhusgasser.

Nye studier fra FAO viser, at øget produktion af bioethanol i EU vil kunne frigøre 3 mio. hektar landbrugsjord på globalt plan, fortæller Claus Felby, professor ved Københavns Universitet og ekspert i biobrændstoffers bæredygtighed til Jyllands-Posten.

EU Kommissionen forhandler lige nu med medlemslandene om at indføre regler som begrænser produktionen af biobrændstoffer fremstillet af såkaldte fødevare-afgrøder. Dette gør de, fordi det har vidst sig at nogle former for biodiesel udleder mere CO2 end konventionel diesel.

Problemet er, at reglerne samtidig begrænser produktionen af bioethanol, der faktisk gavner både klimaet og naturen, skriver Lars Attrup.

Produktionen af bioethanol udløser samtidig en meget stor biproduktion af protein foder, som kan erstatte en stor mængde af det sojaprotein EU i dag importerer store mængder af fra især Sydamerika. Derfor har produktionen af bioethanol samlet set en meget positiv miljøeffekt. 

Det fremgår af analyser fra FN’s Fødevare og Landbrugsorganisation (FAO) at selv en relativ behersket stigning i EU’s produktion af bioethanol frem mod 2020 reducerer den årlige import af sojaprotein fra Sydamerika med 12 mio. tons. 

Resultatet bliver at der frigøres 4 mio. hektar i Sydamerika, men der bliver brug for yderligere 1 mio. hektar landbrugsjord i EU. 

På globalt plan frigør en øget produktion af bioethanol i EU således netto 3 mio. hektar, hvilket er mere end Danmarks samledes landbrugsareal, skriver Lars Attrup.

Læs hele artiklen i Jyllands-Posten, 30. maj 2013.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.