Hveiti

refining life

Brev til EU Kommissærer om ILUC

Læs det vedhæftede brev “RE: Securing an effective response to Indirect Land Use Change (ILUC) debate in EU biofuels policy,” som er skrevet af en række store organisationer til ni EU Kommisærer.

Gruppen af virksomheder, NGO’er og erhvervsorganisationer mener, at en praktisk og effektiv løsning på den igangværende debat om ILUC i den europæiske biobrændstofs-politik skal vedtages.

Som de skriver i deres brev, så truer manglen på en effektiv løsning på ILUC debatten for biobrændstoffer investeringer, og undergraver EU’s ambitioner på området for vedvarende energi.

Download
Læs brevet her:

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.