Hveiti

refining life

hveiti til DI konference om fremtidens grønne transportløsninger

Onsdag den 12.09 afholdte DI konference om fremtidens grønne transportløsninger på Nationalmuseet i København. Konferencen satte fokus på Danmarks stigende transportbehov, og mulige løsninger som tilgodeser både klimaudfordringen og konkurrenceevnen.

hveiti var til stede på DI’s konference, hvor det blev slået fast at det kræver et stærkt fokus på nye energiformer, ny teknologi og ny samfundsplanlægning at tilgodese de fremtidige mål. I løbet af efteråret præsenterer regeringen sit udspil til en klimaplan, som har fokus på reduktion af udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren, og flere politikere og embedsmænd var til stede på konferencen.

Selvom der også var fokus på bl.a. hybrid, brint og naturgas i transportsektoren, kom konferencen i høj grad til at handle om indfasningen af elbiler på det danske marked. Både politikere og erhverv spår en stor fremtid for elbiler, selvom der stadig er udfordringer der skal løses, før de for alvor bliver en integreret del af Danmarks bilflåde. 

Grøn omstilling eller et samfund fri for fossile brændsler?

Noget det ikke helt lykkedes at få sat fokus på, er den forskel som der lige nu er på vejen til en grøn omstilling og vejen til et fossilfrit samfund.

Inden at vi satser alt på elbiler her og nu, er det vigtigt at man overvejer om målet er en grøn omstilling eller at gøre os fra af fossile brændsler?

Som det er i dag, kan elbilen hjælpe med at gøre os fri af de fossile brændsler, men den sikrer ikke vejen til en grøn omstilling. Hvis ikke vi får udbygget vindmøllenettet endnu mere end det er i dag, er den strøm elbilerne kører rundt ikke spor grøn, og derved hjælper elbilerne ikke med at nedbringe CO2 udledningen. 

Når vindmøllenettet er tilstrækkeligt udbygget, og den el der bliver tanket er grøn, så vil elbilen hjælpe med at mindske CO2 udledningen fra transportsektoren, men ind til da er vi nødt til at fokusere på de muligheder der allerede eksisterer, hvis målet er en grøn omstilling.

Lige nu er biobrændstoffer den eneste reelle mulighed for at nedbringe CO2 udledningen fra transportsektoren, da det er en løsning som kan bruges i den eksisterende bilflåde. 

Samtidig er det en løsning som der – også i fremtiden når der er masser af biler på el, brint og naturgas på vejrene – vil være brug for til den tunge transport som lastbiler, fly og skibe, hvor disse andre løsninger ikke er en mulighed.

 

Blandt talere og indlægsholdere på konferencen var bl.a. Klima-, Energi-, og Bygningsminister, Martin Lidegaard; Klimaordfører og Energiordfører, Rasmus Helveg Petersen (RV); Kommunikationsdirektør, Susanne Tolstrup fra Better Place; og Adm. direktør Jacob Krogsgaard fra H2 Logic A/S.

Læs mere om programmet her.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.