Hveiti

refining life

Bæredygtig vækst med færre ressourcer

Erhvervspanelet for Grøn Omstilling er kommet med rapporten ”Bæredygtig vækst med færre ressourcer,” som kommer med ni konkrete anbefalinger til miljøministeren om, hvordan vi udnytter den ressourcekrise som verden er i til at skabe ny vækst i Danmark.

Rapporten beskriver bioraffinering og udnyttelse af biomasse, som en af måderne hvorpå vi kan nå denne vækst, og indeholder fire indsatsområder, som alle er områder hveiti vil medvirke til at opfylde. 

I rapporten fastslås det at ”bioressourcer er en del af fremtidens fossilfrie samfund, og Danmark har de rette kompetencer til at gøre bioressourcer og hele bioraffineringsprocessen til en bæredygtig vækstmulighed.”

Rapporten fokuserer på at hvis vi skal nå en bæredygtig vækst med fokus på en optimal udnyttelse af de ressourcer vi har til rådighed, så er der behov for reguleringsmæssige rammer som bl.a. sætter fokus på helhedstænkning. 

”Helhedstænkning i forhold til beskyttelsen af ressourcerne, i forhold til ressourceudnyttelsen i værdikæden, og ikke mindst i forhold til sammenhæng på tværs af ministeriernes ressortområder.” 

Samtidig slår rapporten fast at ”realiseringen af potentialet for det biobaserede samfund kræver en tværgående tilgang, hvor en lang række ressortområder inddrages, herunder miljø, landbrug, energi og klima, erhverv, forskning og innovation samt transport.” 

 

De 9 anbefalinger fra Erhvervspanelet for Grøn omstilling

1. Danmark skal udvikle og implementere innovative grønne helhedsløsninger, der skal gøre os til internationalt foregangsland og udstillingsvindue.

2. Danmark skal understøtte en intelligent udvikling og implementering af det biobaserede samfund.

3. Danmark skal investere i bæredygtige vandløsninger og fremme vandeffektivitet.

4. Danmark skal have en helhedsorienteret ressourcestrategi.

5. Danmark skal fokusere sin internationale indsats ud fra strategiske prioriteringer.

6. Danmark skal sikre kompetencer og viden, der styrker grøn omstilling.

7. Det offentlige skal fremme ressourceeffektivitet og grøn omstilling gennem udbud og offentlige indkøb.

8. Regeringen skal arbejde for, at det bliver billigt at handle ressourceeffektivt.

9. Den danske regulering skal gennemarbejdes, så den bliver moderne og fremmer helhedstænkning med fokus på bæredygtig vækst.

 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.