Hveiti

refining life

Milliarder til grønne job

1,7 milliarder kroner skal i finanslovsaftalen skabe arbejdspladser ved at løse nogle af de miljøudfordringer, som verden kæmper med, skriver Heidi Sejlund på energy-supply.dk d. 12/11.

Finansloven for 2013 rummer 1,5 milliarder kroner til initiativer på det grønne område fra 2013-15 samt 200 millioner kroner til forskning i blandt andet grøn økonomi, kan man i dag læse på energy-supply.dk.

Milliardsatsningen skal blandt andet gøre Danmark endnu dygtigere til at udvikle og sælge grøn teknologi til udlandet. Danske miljøteknologivirksomheder beskæftiger i dag 40.000 ansatte. Hvis væksten i den grønne eksport kan bringes tilbage på samme niveau, som den havde før krisen, vil det skabe godt 3.000 nye grønne jobs. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. 

Midlerne vil blive fokuseret på områder, hvor der er størst potentiale for vækst og beskæftigelse. Det drejer sig blandt andet om udvikling af teknologi inden for vand, ressourcer og klimatilpasning. Eksempelvis forventes det globale forbrug af vand at stige med 50 % frem mod 2030, og der kan være store beløb at hente, hvis danske virksomheder kan udvikle flere grønne løsninger. 

”Det er rigtig godt at se at også finansloven sætter det grønne område på dagsorden. Hveiti er et eksempel på en løsning som kan implementeres her og nu, uden at det kræver yderligere forskning. Netop derfor er det vigtig at der også er fokus på at vi får implementeret de teknologier som allerede er udviklet,”

udtaler Svend Brandstrup, adm. direktør i Hveiti A/S.

Hos Hveiti har vi netop haft fokus på energioptimeringer i hele processen, hvilket bl.a. betyder at Hveiti får et energiforbrug der er omkring 50 % lavere end i traditionelle anlæg til produktion af bioethanol. Der ud over kommer bioraffinaderiet til at skabe 4-600 job i den grønne sektor. 

Hveiti skaber 4-600 grønne job

Når bioraffinaderiet Hveiti skal bygges vil der være 4-600 arbejdspladser i anlægsfasen i perioden 2013-2015. Når bioraffinaderiet er i drift, vil der alene i Grenaa være mindst 70 arbejdspladser i produktionen.

Hertil estimerer en rapport fra Videncentret for Landbrug om nationaløkonomiske konsekvenser af etablering af et bioraffinaderi i Grenaa (august 2012), at anlægget vil skaber 500 arbejdspladser i Danmark, når anlægget fra primo 2015 producerer proteinrigt kraftfoder, bioethanol, fibre og ren industri-CO2.

Ud over at Hveiti kommer til at skabe arbejdspladser, er der globalt i biobrændstofindustrien er stor efterspørgsel på miljørigtige og ressourcebesparende teknologier. Det betyder at Hveiti har et stort potentiale for at kunne eksportere den viden og teknologi, som er blevet udviklet i processen. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.