Hveiti

refining life

Julehilsen fra Hveiti

Et årsskifte og dermed indgangen til et nyt år er altid spændende. Med de prognoser for investeringer og vækst i Europa, der er sat af de forskellige finansielle institutioner, kan vi kun anbefale, at vi holder fokus på bæredygtige energiløsninger. Vi er vidne til en eskalering af konsekvenserne af klimaforandringer, hvilket betyder at der mere end nogensinde er brug for bæredygtige løsninger.

I perioden fra høst til december er der eksporteret mere foderhvede ud af Danmark end Hveiti vil bioraffinere årligt. Prisen har været den hidtil højeste for landmændene og eksportørerne, fordi den globale efterspørgsel stiger og verdens lagre er mindre end normalt. Det er godt for de nationale eksporttal og handelsbalancen, men det kunne have været endnu bedre hvis foderhveden havde passeret Hveiti’s produktionsanlæg, og dermed skabt produktion og grønne arbejdspladser i Danmark.

Vi har valgt et minefyldt farvand for projektudvikling. Dels er projektet påvirket af de globale tendenser på råvaremarkedet, dels ligger projektet i et politisk minefelt, hvor mere eller mindre gennemtænke politiske forslag og udmeldinger kan påvirke investormiljøet. Men som den væsentligste forandring, fra da vi startede projektudviklingen, er det politiske fokus reduceret i forhold til vejen mod en mere ressource- og klimavenlig produktion. En produktion som Hveiti er et dansk svar på, og som vil skabe konkurrencefordele for både dansk landbrug og den danske transportsektor.

Ude i Europa kigges der meget efter det produktionskoncept, som DBH Technology har udviklet. Flere af de eksisterende produktionsanlæg udsættes nu for de udfordringer, som Hveiti-projektet har taget hånd om i projektudviklingen. Det er positivt for os, som i hele udviklingsarbejdet har haft fokus på optimal CO2 reduktion, både i produktionen og i produkterne.

Derfor tror vi på, at 2013 bliver året, hvor finansieringen falder endeligt på plads, så vi kan få skabt de grønne arbejdspladser som Danmark, og ikke mindst Djursland, har brug for. 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

 

Svend Brandstrup

Adm. direktør DBH Technology og Hveiti.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.