Hveiti

refining life

7 milliarder forventninger – en planet

2012 udgaven af WWFs “Living Planet Report” sætter fokus på det enorme pres som de globale ressourcer er under. Vi bruger 50 % flere ressourcer end jorden kan levere. Når vi når 2030 vil selv ikke to planeter være nok, skriver WWF på sin hjemmeside.

Jordens naturlige kapacitet mindskes og vores miljømæssige fodaftryk bliver større. Der er brug for handling her og nu, hvis vi fortsat skal kunne leve i harmoni med naturen. 

Befolkningstilvækst er en af hovedårsagerne til de miljømæssige udfordringer vi oplever i dag. Et aspekt af dette er den globale befolknings størrelse, som er mere end fordoblet siden 1950, til 7 milliarder i 2011, og som ifølge analyser vil stige til over 9.3 milliarder i 2050. 

Stigende forbrug i højindkomstlande over hele verden, samt i BRIICS landene Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina, og Sydafrika, kombineret med stigende befolkningstilvækst advarer om endnu større miljømæssige fodaftryk i fremtiden.

Vi kan skabe mere lige og bæredygtige samfund med mad, vand og energi til alle gennem en bæredygtig håndtering af jordens naturlige kapacitet, skriver WWF.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.