Hveiti

refining life

Danmark er langtfra nogen klimaduks

En sammenligning med andre landes CO2 udslip afslører at Danmark langt fra er nogen klimaduks, skriver Michael Appel, klimaøkonomisk chef i Concito, i Berlingske Krydsfelt den 12. november 2012.

I slutningen af oktober kunne man i danske medier se Danmark karakteriseret som ”klimaduks,” fordi vi har reduceret vores CO2 udledning mere end EU kræver. Det er også det signal politikerne sender når de f.eks. omtaler den seneste energiaftale som ”verdens mest ambitiøse klima- og energiaftale,” skriver Michael Appel.

Michael Appel forklarer:

Skal man skære ind til benet, kan et lands reelle duksestatus bedømmes på, hvor megen drivhusgas det udleder pr. indbygger. Udleder landet mere end gennemsnittet, forværrer det problemet mere end gennemsnittet. 

Blandt OECD lande ligger Danmark midt i feltet, men OECD landene ligger højt i forhold til langt de fleste lande i verden, og det gør Danmark dermed også.

Michael Appel konkluderer dermed at Danmark ikke er nogen klimaduks, målt på den helt afgørende faktor, nemlig udslippet af drivhusgasser. I bedste fald er Danmark en gennemsnitselev i OECD-klassen. 

Målt i forhold til hele verden præsterer vi mindre godt end gennemsnittet, og denne erkendelse bør derfor være grundlaget for klimapolitikken i de kommende år, slutter han.

Med regerings mål om at reducere drivhusgasudledningen med 40 % i 2020, kan man derimod beskrive Danmark som et land der stræber efter at forbedre sin situation. Derfor er det også vigtig at Danmark fastholder sin ambitiøse klima- og energipolitik, og ikke sænker ambitionerne i den tro at vi er en klimaduks, som allerede præsterer langt bedre end andre OECD lande. Dette er nemlig ikke tilfældet. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.