Hveiti

refining life

EU’s miljøministre debatterer ILUC

Den 21. marts 2013 mødtes EU’s miljøministre for at drøfte Kommissionens forslag om en ændring til Direktivet for Vedvarende Energi, som går ud på at mindske de indirekte virkninger fra produktionen af biobrændstof (kendt som ILUC).

Anvendelsen af biobrændstoffer har været stigende i EU, som reaktion på de mål som er opstillet i Direktivet for Vedvarende Energi og Brændstofkvalitetsdirektivet.

De fleste af de biobrændstoffer som i dag anvendes, bliver produceret fra afgrøder som hvede og raps. Når landbrugsjord som tidligere er bestemt til fødevare- eller foderproduktion bliver flyttet til produktion af biobrændstoffer, vil disse fødevarer skulle produceres på anden landbrugsjord. Når denne produktion er realiseret gennem brugen af ekstra jord, kan dette medføre drivhusgasudledninger.

Ministrene var enige om behovet for at behandle eventuelle negative virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen, men gav udtryk for forskellige opfattelser af, hvordan man bedst kan løse problemet, samtidig med at nå klima-og energipolitiske mål i EU. Nogle udtrykte bekymring over de mulige konsekvenser af ændringer i den nuværende politik på eksisterende investeringer og stabilitet på markedet.

Ifølge europeanvoice.com udtrykte miljøministrene skepsis over for Kommissionens forslag om at begrænse mængden af biobrændstof lavet af fødevareafgrøder, der kan bruges til at opfylde Kommissionens mål for vedvarende brændstoffer.

Fra debatten stod det klart, at kun nogle få medlemslande støtter forslaget, skriver europeanvoices.com. Der er bekymring for at biobrændstofbranchen har foretaget betydelige investeringer baseret på målet i lovgivningen, og at ændre kurs nu ville få branchen til at kollapse. En polsk embedsmand sagde efter diskussionen, at de og andre medlemslande føler, at der er en risiko for, at direktivet ikke vil blive gennemført, hvis denne pludselige ændring bliver indført.

Det forventes at der kommer en statusrapport i juni, og at forslaget vil blive sendt til afstemning i juli i år.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.