Hveiti

refining life

EU's Energiudvalg: bioethanol og 2G biobrændstof skal spille en større rolle

20. juni stemte Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) om et forslag som udvalgets Rapporteur Vidal-Quadras har præsenteret. Forslaget som bl.a. sætter et obligatorisk mål for 7,5 % bioethanol i benzin blev vedtaget med 47 stemmer for og 8 imod.

De vigtigste elementer i det forslag som ITRE nu har vedtaget er:

  • Bindende mål for 1G bioethanol i benzin på 7,5 %.

  • Loft på produktion af 1G biobrændstof på 6,5 %.

  • Gradvis indfasning af bindende mål for avancerede biobrændstoffer på 0,5 % i 2016, 2,5 % i 2020, 4 % i 2025, ingen dobbeltoptælling.

  • Ingen medregning af ILUC faktorer (hverken regnskab heller rapportering). ITRE fastslog at der skal findes en pålidelig model til måling af indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC), før det kan inkluderes i lovgivningen. Kommissionen skal rapportere om en model for ILUC ved udgangen af 2015 og fremsætte et forslag i 2015. 

Samlet set sender ITRE et stærkt signal for anerkendelse af fordelene ved avancerede biobrændstoffer og bioethanol inden for transportsektorens brændstofmix.

Miljødvalget, som er det ledende udvalg, stemmer om deres forslag den 10. juli. Det endelige forslag fra det samlede Parlament kommer til afstemning til efteråret.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.