Hveiti

refining life

Højere danske høstudbytter kan være lige om hjørnet

Om fem år vil høstudbyttet være steget med 20 %, halmmængden med 30 % og udbyttet af protein med 40 %, hvis det står til Landbrug & Fødevarers sektorbestyrelse for Planteproduktion, skriver Djursland Landboforening på deres hjemmeside den 5. november.

Sektorbestyrelsen har lagt en strategi for, at det kan blive virkelighed. Nøgleordet er bæredygtig intensiv produktion. 

Vi kan producerede mere med mindre miljøbelastning per produceret enhed, men verdens bedste landmænd begrænses i deres produktion, udtaler planteavlsformand Torben Hansen.

Der er tale om mere intelligente virkemidler for at tage vare på vandmiljøet. På den ene side, virkemidler i selve vandmiljøet, såsom mere skånsomt fiskeri samt genetablering af såvel ålegræs som stenrev. På den anden side, virkemidler i kanten af dyrkningszonen, som f.eks. minivådområder og intelligente randzoner. Til gengæld er det miljømæssigt forsvarligt at tilføre mere optimal gødningsmængde på de fleste dyrkede arealer.

Hvis det kan lykkedes at optimere udbyttet, uden at det går ud over miljøet og bæredygtigheden, er der store muligheder for dansk landbrug. Samtidigt, hvis det lykkedes at øge proteinmængden med 40 %, og gøre den tilgængelig via en bioraffineringsproces, løser man en stor del af udfordringen med at finde alternativer til den store mængde sojaprotein, som Danmark hvert år importerer fra Sydamerika. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.