Hveiti

refining life

World Energy Outlook 2011

Det Internationale Energiagentur (IEA) offentliggjorde den 9. november 2011 World Energy Outlook 2011.

World Energy Outlook 2011 samler den seneste data, politiske udviklinger og erfaringer fra det sidste år i en robust analyse og indsigt i det globale energi marked, som det ser ud i dag og de næste 25 år.

Befolkningstilvækst

World Energy Outlook 2011 lægger vægt på den stigende befolkningstilvækst som vi står overfor, og de udfordringer som dette bringer. 1,3 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til elektricitet, hvilket svarer til omkring 20 % af verdens befolkning. På trods af mange landes ihærdige forsøg på at gøre noget ved dette problem, har stadig færre mennesker adgang til elektricitet for andet år i træk.

The New Policies Scenario viser at efterspørgslen på energi stiger med 1/3 fra 2010-2035, som følge af at den globale befolkning vokser med 1,7 milliarder mennesker, og at den globale økonomi vokser med 3,5 % om året, hvilket øger behovet for energi.

Ikke-OECD lande står for 90 % af befolkningstilvæksten, 70 % af det økonomiske udbytte, og 90 % af energiefterspørgslen fra 2010-2035. Kina slår sin position som verdens største forbruger af energi fast, og vil i 2035 bruge godt 70 % mere energi end USA, som er den næststørste forbruger, det selvom at forbruget pr. indbygger kun er halv så højt som i USA. 

Vedvarende energi i transportsektoren

Al netto stigningen i olieforbruget kommer fra udviklingslandenes transportsektor, hvor økonomisk vækst sætter skub i efterspørgslen på personlig mobilitet og fragt. Efterspørgslen på olie stiger fra 87 mio. tønder dagligt i 2010 til 99 mio. tønder dagligt i 2035. Det totale antal biler fordobles til 1,7 milliarder i 2035, hvilket understreger behovet for fokus på vedvarende energikilder. 

Mængden af biobrændstoffer firdobles til fire mio. tønder dagligt. Dette betyder at selvom behovet for fossile brændsler kommer til at stige, vil andelen af fossilt brændsel i energiforbruget falde fra 81 % i 2010 til 75 % i 2035. 

Andelen af ikke-hydro vedvarende energi stiger fra 3 % i 2009 til 15 % i 2035. De drivende kræfter bag denne udvikling er Kina og Europa, som kommer til at stå for næsten halvdelen af denne vækst. 

Rapporten baseret på tre senarier

Rapportens analyser er baseret på tre globale senarier. I det første – the New Policies Scenario – går man ud fra at de forpligtelser regeringer har undertaget bliver implementeret, og på den måde kommer til at danne ramme for fremtidig politik på området. Det andet senarie – Current Policies Scenario – går ud fra at ingen nye tiltag bliver tilføjet til de allerede eksisterende. The tredje senarie – the 450 Scenario – arbejder ud fra det internationale mål om at holde temperaturstigningerne under 2 grader, for på den måde at finde ud af hvordan dette bedst muligt lader sig gøre.

Ifølge the New Policies Scenario er verden på en farlig kurs med så høje CO2 udledninger at de globale temperaturer kommer til at stige med 3,5 grad. Hvis man ikke gør noget og følger den nuværende politik ser det endnu værre ud, og vi vil stå overfor temperaturstigninger på 6 grader eller mere.

Rapporten lægger vægt på vigtigheden i at reagere nu, og at vente kun vil blive dyrere på alle måder. For hver dollar man undgår at investere i energisektoren inden 2020 vil det kræve ekstra 4,3 dollar at kompensere for dette efter 2020.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.