Hveiti

refining life

Er der grønt i tanken?

I juni udgaven af magasinet Samvirke kan man læse artiklen ”Er der grønt i tanken?” af Kristian Herlufsen, som sætter fokus på biobrændstoffer og hvor grønne disse egentlig er.

Kristian Herlufsen sætter i artiklen fokus på at ikke alle biobrændstoffer er lige grønne, og at der i fremtiden vil komme flere forskellige løsninger, som skal hjælpe med at nedbringe CO2 udledningen fra transportsektoren.

Lige nu er biobrændstoffer dog den mest gennemprøvede teknologi, og det eneste alternativ vi på nuværende tidspunkt har til at nedbringe CO2 udledningen fra transportsektoren, som er ansvarlig for ca. 33 % af den energi vi bruger i Danmark.

Fokus på bæredygtighed

”Der er ikke krav til benzinselskaberne om, hvilken generation af bioethanol, de skal vælge, men i stedet en række bæredygtighedskrav, såkaldte VE-krav, som skal sikre, at bioethanolen sænker CO2 udslippet nok i forhold til fossile brændstoffer,” skriver Herlufsen. Et af bæredygtighedskravene er at bioethanol skal udlede minimum 35 % mindre CO2 end fossile brændsler. Dette krav stiger i 2017 til 50 %.

Vi er kommet langt i Danmark, når det gælder om at få det optimale ud af vores landbrugsarealer, men man skal udvinde langt mere fra de samme afgrøder end i dag. Efterspørgslen efter både proteiner til foder og efter bioethanol stiger i fremtiden, og ved bioraffinering kan vi udvinde begge produkter, samt fibre til fødevarer,” udtaler Sanne Schibsbye, kommunikationsansvarlig i hveiti, til Samvirke.

hveiti kommer gennem en bioraffinering til at producere både fibre til fødevarer, protein til foder og bioethanol – alt sammen fra den samme råvare, vinterhvede.

Ingen lette løsninger

Der findes ingen lette løsninger. Udviklingen gør hele tiden biobrændstoffer mere miljøvenlige, og der er ikke tvivl om, at vi bliver bedre til at udnytte alle dele i produktionen,” siger energipolitisk chef i EOF, Jacob Stahl Otte, til Samvirke.

 

Kilde: Samvirke, juni 2012

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.