Hveiti

refining life

Energiefterspørgslen forsætter med at stige

Energiefterspørgslen forsætter med at stige og derfor sætter CO2-udledningen nye rekorder år efter år, udtaler Maria van der Hoven, Adm. Direktør, det Internationale Energiagentur (IEA), til JP den 18. april.

En ny rapport fra IEA viser at på trods af bestræbelserne på at nedbringe CO2-udledningen gennem favorisering af vedvarende energikilder, så er CO2-udledningen pr. energienhed den samme som den var i 1993.

På grund af kraftig økonomisk vækst i udviklingslandene bruger vi i dag 50 % mere energi end i 1990.

Maria van der Hoven understreger at energisektoren på mange områder lever op til den målsætning der er sat, men at på områder som biobrændstof, energieffektivisering af bygninger og udvikling af teknologi til at indfange og lagre CO2, går det alt for langsomt. 

Derfor er der behov for at vi i EU og globalt får sat gang i projekter, som kan levere den energi der efterspørges på en bæredygtig måde. Der findes mange bæredygtige projekter som Hveiti, som kunne startes i dag, hvis man fik fastlagt de politiske rammebetingelser, som er nødvendige for at skabe et trygt investeringsmiljø. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.