Hveiti

refining life

Hvad bruges kraftfoder til

Kraftfoder bruges til iblanding i dyrefoder.

Størstedelen af EU’s forbrug af proteinrigt kraftfoder er importeret sojaprotein fra Sydamerika.

Danmarks forbrug af soja

Danmarks forbrug af soja består altovervejende af sojakage, og en DanWatch undersøgelse fra oktober 2011 viser, at Danmark i gennemsnit over de tre sidste år har importeret 1,7 mio. tons soja til foderproduktion årligt. Dette svarer til ca. 5 % af den samlede europæiske sojaimport.

Sojakage er den del der bliver tilbage, efter at sojabønner er presset til udvinding af sojaolie. 

Importen af sojakage er den tredje største landbrugsrelaterede importvare og udgør 6 % af den samlede import af landbrugsvarer til Danmark (FAO 2006).

Omkring 99 % af den soja der importeres til Danmark anvendes i dyrefoder (WWF 2011).

Det er hovedsageligt Danmarks kødproduktion, herunder først og fremmest svinekødsproduktionen, som er årsag til det enorme forbrug af sojakage. Der bliver årligt produceret omkring 25 mio. grise i Danmark, og under grisenes opvækst, bliver de fodret med en blanding af korn (byg, hvede), proteinfoder (sojakage) og mineraler.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.