Hveiti

refining life

Bedre udnyttelse af råvaren

Det handler om ressourceudnyttelse – om at få mere ud af de ressourcer og arealer vi har til vores rådighed.

Ved at bioraffinere et produkt – såsom foderhvede – udnyttes alle de værdifulde dele af hvedekernen, i stedet for at kernen bruges i uforarbejdet form, hvor kun de umiddelbart tilgængelige dele bliver udnyttet. 

Ifølge beregninger lavet af Niras, giver bioraffinering en ca. 20 % højere udnyttelse af råvaren i forhold til traditionelt foderbrug. Det skyldes det faktum, at man bioraffinerer råvaren og får gjort alle dele, inkl. det værdifulde protein, tilgængeligt.

Fra Hveiti’s bioraffineringsproces får man et proteinrigt kraftfoder, som i Hveiti’s tilfælde vil blive solgt til danske landmænd. Verdens proteinforbrug er stødt stigende, blandt andet pga. at flere og flere mennesker spiser kød. Dette har resulteret i et øget behov for protein til husdyrproduktionen, og at vi derfor i EU og Danmark importerer større og større mængder af protein, som hovedsageligt kommer fra Sydamerika, hvor man er nødsaget til at fælde mere og mere regnskov for at gøre plads til dyrkning af soja, som er meget proteinholdigt. 

1., 2. eller 3. generation biobrændstof

Biobrændstoffers bæredygtighed har ikke noget med 1., 2. eller 3. generation biobrændstof at gøre, men handler om en optimal ressourceudnyttelse baseret på en så lille CO2 udledning som mulig.

I forhold til CO2 reduktion og mindskning af klimaændringer giver det ikke nogen mening at tænke i 1., 2. eller 3. generations biobrændstoffer, da CO2 reduktionen for biobrændstoffer ikke afhænger af hvilken teknologi man benytter, men af hvor stort et energiforbrug man har i produktionen af biobrændstoffet, set i hele livscyklussen. Dvs. jo mindre energi man bruger i produktion, og jo mere man får ud af råvaren man benytter, jo højere vil CO2 reduktionsevnen være. 

FAO konkluderer i rapporten Biofuel co-products as livestock feed, at den globale efterspørgsel på landbrugsjord, som en følge af EU's biobrændstofpolitik, reduceres med 3 mio. hektar. 

Dette skyldes udnyttelsen af biprodukterne fra biobrændstofproduktionen, samt at udbyttet fra afgrøder dyrket i EU er væsentlig højere end udbyttet fra sojabønner dyrket i Sydamerika. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.