Hveiti

refining life

Lokal dyrkning af fødevarer

Hvis man vil tale om fødevarer til transport kan man ikke komme uden om også at tale om transport til fødevarer.

Giver det mening, at vi dyrker en afgrøde i Danmark, hvorefter vi bruger en masse energi på at flyve den til Afrika for at brødføde den fattige bonde som sulter, fordi hans jord er udtørret pga. af klimaændringer? 

Der er ikke noget enkelt svar. Men det kunne for eksempel tænkes at give mere mening at bruge vores råvarer lokalt, udnytte dem bedre end vi gør i dag, mindske både vores CO2 udledning og vores import, og derved nedbringe den CO2 udledning, der i første omgang er skyld i, at den fattige bonde sulter?

Vi er nødt til ikke kun at fokusere på at hjælpe den sultende del af verdens befolkning på den korte bane, men også på den lange bane, ved at gøre noget ved årsagen til at de sulter. 

At vi flyver danske fødevarer til Afrika hver uge hjælper ikke med at mindske klimaændringerne, og det gør ikke den fattige bonde i stand til igen at dyrke sin jord. Hvad der derimod vil hjælpe ham, er at vi giver ham en ordentlig pris for hans varer på det globale marked, at vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne, samt at vi tænker mere over hvordan vi forbruger disse ressourcer.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.