Hveiti

refining life

Direktivforslag svigter målet om CO2 reduktion

Klimakommissær Connie Hedegaard har ændret EU’s miljøkurs, og vil have fremtidens bilister til at køre på affald, skriver Lars Attrup i Jyllands-Posten den 19.09.12.

For at fremskynde processen med udviklingen af biobrændstof produceret på affald - et brændstof som der til dags dato ikke findes en kommerciel produktion af - indgår det i direktivforslaget, som blev lækket i sidste uge, at en liter biobrændstof produceret på affald får lov at tælle for fire liter i medlemslandenes miljøregnskab.

”Hvis et medlemsland i 2020 anvender 2,5 % affaldsbaseret biobrændstof i transportsektoren, vil det således være tilstrækkeligt til at opfylde EU-målet om 10 % vedvarende energi,” skriver Lars Attrup i Jyllands-Posten.

Dette øger værdien af de såkaldte 2. generations biobrændstoffer, men gør intet for at sænke CO2 udledningen og mindske de klimaændringer, som er grunden til at vi har et krav om iblanding af vedvarende energi i både benzin og diesel.

Alt 1. generations biobrændstof skåret over én kam

Ifølge Jyllands-Posten har Connie Hedegaard længe advaret om at produktionen af visse typer biobrændstoffer på basis af fødevarer, giver negative bivirkninger. 

”Det er nu dokumenteret i analyser, der viser, at især produktion af biodiesel på basis af rasp, palmeolie og soja resulterer i mangel på vegetabilsk olie og dermed leder til en udvidelse af det globale landbrugsareal. Resultatet af dette er en ekstra CO2-udledning, som udligner den positive effekt af biodiesel,” udtaler Connie Hedegaard til Jyllands-Posten.

Dette har betydet at EU Kommission nu foreslår at biobrændstoffer fremstillet af fødevarer maksimalt må udgøre 5 % af energiforbruget i transportsektoren. 

Problemet er, at det er politisk bestemt, hvad der er klassificeret som fødevarer og hvad der er klassificeret som affald. Det betyder at hveiti’s produktion, hvor råvaren er vinterhvede, vil blive ramt at disse nye regler, hvis de træder i kraft. Der bliver nemlig ikke tager højde for at vinterhvede ikke er egnet til fødevarer og derfor i dag allerede bruges til foder og industriformål.

Ligeledes tages der heller ikke højde for at hveiti ikke kun er en bioethanolproducent, men et bioraffinaderi, som fremstiller både bioethanol, proteinfoder og fiber til fødevarer – alt sammen i den samme proces. På denne måde udnyttes alle dele af råvaren, og medvirker til en frigivelse af landbrugsarealer andre steder i verden, som så kan bruges til dyrkning af fødevarer - altså en positiv ILUC effekt.

Fornuftige bæredygtighedskriterier

Når EU Kommissionen kommer med direktivforslag som dette, som ikke tager højde for CO2 reduktionsværdi, men kun ser på råvare og teknologi, ødelægger det ikke kun forretningen for de producenter som ikke kan overholde bæredygtighedskriterierne, men også for dem som har en forretning der både er miljømæssig og økonomisk bæredygtig. 

Hvis man skal opnå en bæredygtig produktion af biobrændstoffer og en nedbringelse af CO2 udledningen, er man nødt til at skabe et helhedsorienteret system, som tager udgangspunkt i CO2 reduktionsværdien. Et system som medregner alle de produkter, som bliver produceret i den samme proces, og ikke kun biobrændstoffet, da co-produkterne fra produktionen af biobrændstof har en høj værdi på markedet og er med til at frigive areal andre steder i verden.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.