Hveiti

refining life

Sats på biobrændstoffer

"Sats på biobrændstoffer" - sådan lyder det i en kommentar i Børsen af Claus Søgaard Richter den 9. august 2010. Ifølge ham er der logik i at prioritere en markedsmoden teknologi, der kan medføre en reducering i CO2-udslip og skabe danske arbejdspladser.

Til efteråret skal folketinget pege på en række tiltag som skal medvirke til at Danmark kan indfri sine klimamålsætninger på sigt. 

Claus Richter ligge i sin kronik vægt på at der skal satses på omkostningseffektiv brug af energimidlerne. Derfor er det logik at der satses på biobrændstoffer, skriver han. 

Det er en konklusion som også COWI nåede frem til for Energistyrelsen, da de i starten af sommerferien offentliggjorde en analyse af alternative drivmidler.  Rapporten konkluderer at biobrændstoffer i 2025 vil være både billigere for forbrugerne og levere væsentlig større CO2 reduktioner end elbiler.

"Det er både oplagt og logisk at Danmark prioriterer en markedsmoden teknologi, der langt hurtigere vil give flere arbejdspladser."

Beregninger viser, at en satsning på bæredygtige biobrændstoffer fra en dansk produktion vil skabe over 3000 permanente job i Danmark.

Derfor er det både miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt at satse på biobrændstoffer i Danmark, ligesom i resten af verden.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.