Hveiti

refining life

Biomasseudbyttet fortsætter med at stige

Planteforædling har gennem årtier ført til højere udbytter, og det ser ud til, at den udvikling kan fortsætte en rum tid endnu. Det viser resultaterne fra en undersøgelse, som forskere ved Wageningen Universitet står bag, skriver Boppress.dk.

Forskere ved universitetet i Wageningen i Holland har for nylig undersøgt, hvad planteforædling har betydet for udbytterne i perioden 1980-2010. 

Ved hjælp af en særlig teknik lykkedes det dem, at adskille effekten af planteforædling fra de andre faktorer som vejrlig, CO2-indhold i luften, dyrkningsstrategi med mere. 

Resultaterne viste, at nye sorter indført i perioden 1980-2010 alle havde et højere udbytte end tidligere sorter. Det gjaldt for vinterhvede, vårbyg, kartofler til stivelse, sukkerroer samt i mindre omfang spisekartofler.

Resultaterne viser, at der stadig er gode muligheder for at øge udbytterne, selv i de industrialiserede lande, hvor vi i forvejen har et højt udbytte. Hvis man samtidig udnytter de øgede udbytter fra f.eks. foderhvede i en bioraffinering, hvor man kan skille råvaren ad, så alle del kan udnyttes så optimalt som muligt, har vi rigtig gode muligheder for at møde den stigende efterspørgsel på fødevarer og energi. 

Læs hele artiklen på biopress.dk.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.