Hveiti

refining life

Biobrændstoffer fyrer op under Europas økonomiske opsving

Ifølge en rapport udgivet af the Global Renewable Fuels Alliance, yder den europæiske ethanolindustri et betydeligt bidrag til den europæiske økonomi, skriver ePURE i en pressemeddelelse den 8. maj 2012.

Rapporten, “Contribution of Biofuels to the Global Economy”, udgivet af the Global Renewable Fuels Alliance, afslører at biobrændstofindustrien i 2010 steg med 0,4 %, samtidig med at den bidrog med 213 milliarder euro til den globale økonomi, og stod for 1,4 millioner job i alle sektorer. 

”Rapporten viser at biobrændstofindustrien bidrager betydeligt til det globale almenvel. I takt med at den globale produktion af biobrændstof stiger, maximeres også de økonomiske fordele,” udtale Rob Vierhout, generalsekretær i ePURE, the European Renewable Ethanol Association.

Rapporten gør opmærksom på at ethanolproduktionen var ansvarlig for næsten 70.000 job i Europa i 2010, og at dette tal kunne ligge på godt 190.000 job i 2020. Der er de sidste to år blevet etableret flere ethanolanlæg i Europa, hvilket betyder at der pt. er 100.000 direkte og indirekte job i sektoren – de fleste inden for landbrugssektoren. 

Der er ligeledes blevet skabt højt kvalificerede job inden for videnskabelig forskning, bæredygtighed certificering, teknologisk udvikling og konstruktion.

”Tusinder af højtkvalificerede grønne jobs hjælper Europa tilbage på vejen til økonomisk opsving efter den finansielle krise. Europæiske biobrændstoffer stimulerer også investeringer ved at holde pengene inden for Europa,” Udtalte Rob Vierhout.

Den øgede produktion af EU produceret ethanol skaber job og investeringer i Europa, men den afhjælper også Europas afhængighed af dyrt importeret olie og reducerer Europas olieregning – en vigtig faktor som rapporten også lægger vægt på. I 2011 alene brugte EU 315 milliarder euro på import af udenlandsk olie – en udgift der er næsten lige så stor som Grækenlands samlede gæld. Rapporten understreger at uden biobrændstoffer ville olieudgifter have været 6,3 % højere. At mindske denne olieregning er godt for den europæiske økonomi – flere penge bliver holdt inden for EU og EU's underskud på handelsbalancen, som ligger på 115 milliarder euro, bliver reduceret.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.