Hveiti

refining life

Afgrøder skal bruges til fødevarer og til erstatning for gas, olie og kul

Forskere og industri- og landbrugsledere er globalt enige i, at der ikke er tale om et enten eller, men et både og, når det gælder om at skaffe energi og samtidig producere fødevarer, skriver Aage Krogsdam i Grovare Nyt.

Biomasse bliver et vigtigt redskab til at sikre stabiliteten i energisystemerne, så der ikke kun produceres el, når det blæser eller solen skinner, siger chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Landbrug & Fødevarer til Grovvare Nyt. 

Han understreger at der derfor i fremtiden skal bruges biomasse til energi i de sektorer, hvor det er vanskeligt at bruge el – for eksempel luftfart, skibsfart og tunge køretøjer, og her er bioethanol og biogas gode alternativer. 

Når det handler om at erstatte alle de materialer, der i dag fremstilles af olie, er biomasse dog det eneste alternativ. Bioraffinaderier kan blive vigtige forarbejdningsvirksomheder, som kan sikre den flersidige udnyttelse af afgrøderne til forskellige formål. 

Energi og fødevarer

På den Rio+20 konferencen som fandt sted i sidste uge havde bioenergi en høj prioritet.

Verdensfødevareorganisationen (FAO) i Rom gjorde på Rio+20 en stor indsats for at få gang i bioenergiproduktionen verden over. FAO mener, at bioenergiproduktion er en mulighed for at landmændene og landbefolkningerne i en lang række ulande kan medvirke til at opbygge en helt ny grøn økonomi, som kan være med til at lappe på årtiers dårlige metoder og manglende investeringer i udviklingen af landbrugs-og fødevareproduktionen i mange ulande. Det fastslog Alexander Mueller, FAO Assistant Director-General for Natural Resources Management and Environment.

Biobrændstoffer og fodermidler

På Rio+20 har generalsekretær for COPA/COGECA, som er organisationer for europæiske landmænd og deres andelsselskaber, Pekka Pesonen, også sat fokus på bioenergiproduktion i Europa. Han siger blandt andet, at fremstilling af biobrændstoffer som biodiesel og bioethanol ikke alene hjælper med at reducere udledning af CO2, men er også med til at mindske Europas afhængighed af dyrefoder, fordi de proteinrige biprodukter fra produktion af biobrændstoffer benyttes i foder.

Global enighed

Både forskere og industri- og landbrugsledere er globalt enige om, at der ikke er tale om et enten eller, men et både og, når det gælder om at skaffe energi og andre biobaserede produkter og samtidig producere fødevarer nok til at brødføde den stærkt voksende befolkning på kloden. 

Det kan lade sig gøre at udnytte landbrugsprodukterne både til fødevarer og til energi. Derfor må kampen om ressourcerne føre til, at al den viden, som forskerne har til rådighed i form af nye teknologier, skal udnyttes i et globalt samarbejde mellem de rige og fattige lande.

 

Kilde: Grovvare Nyt, Nr. 25, 2012

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.