Hveiti

refining life

Erhvervslivet presser på for at få klimalov

Venstre afviser en klimalov med henvisning til, at erhvervslivet ikke har råd. Men netop erhvervslivet byder nu ind på, hvordan det kan ske – uden at det koster arbejdspladser, skriver Kim Kristensen og Jørgen Steen Nielsen i Information 03.09.12.

Klima-, Energi-, og Bygningsminister Martin Lidegaard (R), som mandag den 3. september tog første skridt mod en klimalov, da Energistyrelsen holdt et heldagsseminar om emnet, roser erhvervslivet for at »spille aktivt med, ligesom det gjorde med vores energiplan«.

Men der er ikke enighed om hvor meget drivhusgasserne skal nedbringes med. 

40 % CO2 reduktion

Venstre afviser SRSF-regeringens forslag om at nedbringe drivhusgasserne med 40 % med henvisning til, at det vil koste arbejdspladser. Men i en ny kronik, ’Giv CO2-målene baghjul’, byder en række erhvervsorganisationer og virksomheder – i og omkring transportsektoren – ind på, hvordan det faktisk kan uden et sådan tab.

En af de i alt ni kronikører, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer og tidligere forsvarsminister, Søren Gade, forklarer, at der på forhånd er flertal for målet om de 40 %, da Enhedslisten støtter det.

»Opgaven har været at trække i arbejdstøjet og sammen komme med nogle løsninger, som kombinerer forskellige energiformer, og som samtidig totalt set er økonomisk fornuftige for Danmark. Men det er op til Folketinget at beslutte, om reduktionen skal være på 36,5 eller 39,5 %,« siger Peter Stigsgaard, direktør i Energi- og olieforum.

I kronikken i Altinget kommer de ni med en »bred palet af løsninger« – som blandt andet at udbygge den kollektive trafik, ændre bilafgifterne og kræve iblanding af biobrændstoffer – der alle kan være med til at skabe både et bedre miljø samt vækst og job.

Ifølge regeringsgrundlaget skal CO2-udslippet reduceres med 40 % frem mod 2020, hvilket skal skrives ind i klimaloven, når den er på plads.

Forårets brede energiaftale – med blandt andre Venstre – gav de første 34 %. Og tilbage står nu de sidste 6 %, som skal hentes i forbindelse med klimaloven, som efter planen skal vedtages i 2013. 6 % som ifølge Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet skal hentes fra landbruget, transportsektoren og boligområdet (bønder, biler og boliger).

Selv om Dansk Industri (DI) – som ikke er medunderskriver af kronikken – ikke vil sætte tal på, hvor stor CO2-reduktionen bør blive i 2020, så er branchedirektør Michael Svane enig i regeringens ønske om en klimalov.

»Der er opstået en diskussion, om man overhovedet skal have en klimaplan og en klimalov. På vegne af Dansk Industri vil jeg gerne signalere, at det, synes vi, er vigtigt. Vi synes, det er vigtigt at se på klimaplanen, og vi synes også, det er rigtigt, at den proces fører til en klimalov,« sagde Michael Svane fra DI Transport mandag på seminaret. På det efterfølgende spørgsmål om DI støtter målet om de 40 %, lyder svaret:

»Når det gælder reduktionsmålet, kan vi være bekymrede for, hvad det kan indebære for Danmarks konkurrenceevne. Så vi er ikke overbevist om, at målet skal være de 40 %.«

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.