Hveiti

refining life

Regeringen: Sådan fremtidssikrer vi Danmark

Regeringen præsenterer ”Vores energi”, der viser, hvordan Danmark skaber en grøn vækstøkonomi og omstiller energisystemet til 100 % vedvarende energi i 2050.

Regeringen fremlægger i dag i Dansk Arkitektur Center udspillet ”Vores energi”, der følger op på regeringsgrundlaget med et konkret bud på, hvordan vi fremtidssikrer det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst. Udspillet bygger videre på VK-regeringens Energistrategi 2050.  

Det langsigtede mål er en omstilling til et energi- og transportsystem, der er 100 % baseret på vedvarende energi. Men allerede i 2020 vil initiativerne i udspillet føre til massive energibesparelser og betyde, at halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug er dækket af vindkraft. Samtidig vil vi være godt på vej mod helt at udfase kul fra danske kraftværker i 2030, og dække hele el- og varmeforsyningen med vedvarende energi i 2035. 

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard: 

- Vi skal fremtidssikre det danske samfund ved at omstille det danske samfund til en grøn økonomi i vækst. Omstillingen vil isoleret set medføre højere energiregning. Men det kan sammenlignes med en forsikring. Det er investeringer, der koster ekstra, men i forhold til det, vi forsikrer os imod, er det en relativ mindre udgift, som vil være rigtig godt givet ud, hvis energipriserne stiger mere end vi forventer i dag, hvilket der er betydelig risiko for.

 - Investeringer i en grøn omstilling kan give Danmark muligheder for et globalt forspring på klimavenlig teknologi. Hvis danske virksomheder udnytter disse muligheder, kan det samlede regnskab blive en stor gevinst for samfundet.

- Det Internationale Energiagentur har advaret om, at hvis verden ikke skifter retning i energipolitikken, vil den globale temperatur stige 6 grader inden udgangen af dette århundrede. Initiativerne i regeringens udspil vil reducere udledningen af Danmarks drivhusgasser med 35 % i 2020 i forhold til 1990, og vi vil dermed være godt på vej mod at leve op til EU’s mål om at reducere med 80 – 95 % i 2050. Det vil sende et stærkt signal til resten af verden om at et grønt energisystem er realistisk og kan betale sig.

Kilde: Energistyrelsen

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.