Hveiti

refining life

Irsk formandskab foreslår ændringer til ILUC forslag

Det irske formandskab har fremlagt to muligheder, som skal afhjælpe de bekymringer, som er opstået hos mange medlemslande i forbindelse med det foreslåede loft på 5 %, som skal begrænse bidraget fra 1G biobrændstoffer.

Baseret på de orienterende debatter, der blev afholdt på Energi- og Miljørådsmøder den 22. februar og 21. marts 2013, fremsætter formandskabet to muligheder, der er beregnet til at løse de bekymringer, som mange medlemslande har i forbindelse med det foreslåede loft på 5 % biobrændstoffer og flydende biobrændsler fremstillet af fødevareafgrøder.

Mulighed A består i at loftet på 5 % alene kommer til at gælde for olieholdige afgrøder (biodiesel).

For at beskytte eksisterende investeringer og være i stand til at gennemføre de eksisterende mål for vedvarende energikilder, består Mulighed B i at hæve niveauet for det foreslåede loft fra 5 % til 8,6 %. Dette ville gælde for både korn og andre stivelsesholdige afgrøder som sukker og olieafgrøder.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.