Hveiti

refining life

Bioraffinaderi med stor betydning

Uforarbejdet foderhvede bliver til fire højkvalitetsprodukter på det kommende anlæg på Grenaa Nordhavn, skriver Mogens Lyng i Århus Stiftstidende den 14. oktober 2010.

Det kommende bioraffinaderi på Grenaa Nordhavn får meget merkant økonomisk og miljømæssig betydning, viser en rapport, som Videncenter for Landbrug har udarbejdet.

Ifølge beregningen vil både anlægsfasen og senere produktionen over en femårig periode betyde en gennemsnitlig stigning i antallet af arbejdspladser på 396 personer årligt og en stigning i bruttonationalproduktet på 375 mio. kr. årligt.

Danmark producerer årligt en stor mængde foderhvede, hvoraf 1-2 mio. tons i dag eksporteres som uforarbejdet foder. Bioraffinering forøger værdien af foderhveden ved at omdanne alle dele af hvedekernen til højværdiprodukter, skriver Mogens Lyng.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.