Hveiti

refining life

Danmark opgiver bestemt ikke bioethanol

Danmark opgiver ikke bioethnaol, Danmark opgiver andengenerations bioethanol – en lille men meget væsentlig detalje.

I Jyllands-Postens kan man d. 29. november under overskriften ”Danmark opgiver bioethanol” læse, hvordan regeringen opgiver produktion af andengenerations bioethanol pga. af de høje omkostninger forbundet med produktionen. 

Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) udtaler;

”Produktionen af andengenerations bioethanol er simpelthen for dyr. Vi ønsker, at Danmarks energiforbrug hurtigt skal omstilles og gøres mere grønt. Med det ambitionsniveau er vi nødt til at prioritere benhårdt og vurdere, hvor pengene bruges bedst.”

Heraf konkluderes det i artiklen; ”bioethanol kommer imidlertid ikke til at spille nogen rolle i den omstillingsproces,” hvilket simpelthen ikke er korrekt. 

Allerede på nuværende tidspunkt er der 5 % bioethanol i al dansk benzin. Dette mål er en del af implementeringen af EU’s VE-direktiv fra 2009. VE-direktivet indeholder desuden et mål om at 10 % af alt brændstof i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder, hvor biobrændstof i dag er den eneste kommercielle løsning. Derfor kommer bioethanol også til at spille en stor rolle i Danmark i fremtiden, ligesom den allerede gør i resten af EU.

Man er nødt til at være mere nuanceret i debatten om bioethanol. I Grenaa er Danmarks første - bæredygtige - førstegenerations bioraffinaderi på vej. Bioraffinaderiet, hveiti a/s, kommer til at bioraffinere vinterhvede til bioethanol med en CO2 reduktionsværdi på 70 %, fibre til brug i f.eks. grovhvedemel og proteiner som kan erstatte sojaprotein importeret fra bl.a. Sydamerika. Alt sammen fra samme hvedekerne. På denne måde får man mere ud af de globale dyrkningsarealer, da man gennem en bioraffinering bruger alle dele af råvaren og derved opnår 20 % større udbytte end når hvedekernen bruges uforarbejdet som foder.

Modsat andengenerations bioethanol kræver produktionen af førstegenerations bioethanol ikke støttekroner. hveiti a/s er finansieret uden statslige støttekroner, og vil heller ikke i fremtiden have brug for støttekroner for at kunne køre en sund forretning. Tværtimod vil hveiti a/s forarbejde en traditionel råvare, der er et stort overskud af i Danmark til tre højværdiprodukter, der i dag importeres fra udlandet. 

Jyllands-Posten skriver, at førstegenerations bioethanol produceres på basis af fødevarer, hvilket er en stor oversimplificering af hvad førstegenerations bioethanol er. hveiti a/s kommer til at bruge vinterhvede i sin bioraffineringsproces. Mindre end 5 % af den hvede der bliver produceret i Danmark bruges til fødevarer - den bruges til foder eller industriformål. Det skyldes klima- og dyrkningsforhold, der medfører et højt stivelsesindhold, hvilket gør den uegnet til bagning, men yderst velegnet til produktion af bioethanol. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.