Hveiti

refining life

Statusrapport om vedvarende energi

Den 27. marts offentliggjorde Europa-Kommissionen en statusrapport om direktivet om vedvarende energi.

I overensstemmelse med rapporteringskravene i VE-direktivet, skal Kommissionen hvert andet år offentliggøre en statusrapport, der vurderer de fremskridt, medlemsstaterne har gjort hen imod opfyldelse af 2020-målene.

I rapporten vurderer Kommissionen, at medlemsstaternes gennemførelse af reglerne for bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer har været for langsom. Kommissionens kontrol med gennemførelsen af bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer fandt også, at der er nogle huller, og retssager er nu begyndt for at sikre, at effektive bæredygtighedsordninger er på plads i alle medlemsstater.

Hvad ILUC (indirekte arealanvendelse) angår, konstaterer statusrapporten, at den globale net arealanvendelse for biobrændstoffer i EU er mindre end 3 millioner hektar. Hvis man medregnede værdien af biprodukter, ville det give et endnu lavere tal.

Rapporten slår desuden fast at EU’s biobrændstofpolitik ikke har haft nogen væsentlig indvirkning på fødevarepriserne, og at afgrøder brugt til produktion af bioethanol kun har haft en mindre priseffekt på 1-2 % på råvareprisen for afgrøder.

Rapporten støtter dermed industriens budskab om, at 5 % (ILUC) loft på afgrøde-baserede biobrændstoffer ikke er berettiget.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.