Hveiti

refining life

Britta Thomsen: Store spændinger i EU’s energidebat

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, Britta Thomsen, har fået en blog på ing.dk, hvor hun jævnligt vil bidrage med nyt fra Bruxelles. Britta Thomsen er bl.a. medlem af udvalget for industri, forskning og energi (ITRE).

Den 25. juni indviede Britta Thomsen sin blog. Hun lagde ud med energipolitikken, som for alvor ændrede sig i december 2008, da direktivet for vedvarende energi (VE-Direktivet) blev vedtaget. Det forpligter EU til at sikre, at minimum 20 % af energiforbruget i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder. Dermed skiftede energipolitikken til at blive et fælles anliggende, fremfor før hvor medlemsstaterne selv bestemte hvordan deres sammensætning af energikilder skulle være.

Vedvarende energi i transportsektoren

Britta Thomsen arbejder netop nu på det kommende direktiv om fremtidens energi i transportsektoren. Tilbage i 2008 blev det vedtaget at 10 % af energiforbruget i transportsektoren skal komme fra vedvarende energikilder i 2020.

Energi-udvalget, som Britta Thomsen er medlem af, kom i sidste uge med deres udspil til ændring af VE-Direktivet.

"Vi er blevet enige om, at loftet for 1. generations biobrændstoffer skal være på 6,5 %. Det betyder ikke, at medlemslandene ikke må bruge mere. Det betyder bare, at højst 6,5 %. kan modtage subsidier og dermed tælle med i de 10 %, som er målet.

Samtidig vil vi gerne indføre et iblandingskrav på 7,5 %. for ethanol i benzin. Det svarer til 1,5 % point af de 6,5 %. Vi sætter også specifikke mål på 2,5 % for avanceret biobrændsel og 1 % til elbiler."

Resultatet i Energi-udvalget er en del af den større proces. Miljøudvalget er hovedudvalg på lovforslaget, og derfor fungerer konklusionen i Energi-udvalget bare som en udtalelse til Miljø-udvalget, der laver den endelige betænkning til afstemning i hele Parlamentet.

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.