Hveiti

refining life

Behov for global pris på CO2

Dieter Helm, forsker i økonomiske aspekter af klima- og energipolitik, har udgivet en bog, der skal sætte fokus på alvoren af kampen mod klimaændringer.

Dieter Helm er professor ved Oxford University og forsker i økonomiske aspekter af klima- og energipolitik. Hans nye bog “The Carbon Crunch: How We're Getting Climate Change Wrong and How to Fix it” sætter bl.a. fokus på den globale CO2-udledning.

En af hovedpointerne i hans bog er at et lands CO2-fodaftryk skal måles ud fra landets forbrug.

Det er forbruget, der bedst måler det reelle aftryk. Måler man ud fra forbrug, står EU-Kommissionen og mange af EU-landene tilbage som kejseren uden klæder, for så har EU reelt slet ikke reduceret sin udledning de seneste år. 

Det var samme pointe som Clement i sidste uge kom med, da han sad overfor Klima-, Energi-, og Bygningsminister Martin Lidegaard. På papiret har Danmark reduceret CO2 udledningen, men dette skyldes at EU-landene i stigende grad importerer varer, der har forårsaget udledning, og de varer kommer ikke med i EU-landenes produktionsbaserede opgørelser. Som svar på det bør man, ifølge Helm, indføre en CO2-baseret skat på udvalgte importerede varer. 

Følg udviklingen inden for bioraffinering. Vi informerer jævnligt om vores tiltag for at forbedre miljøet.Følg Hveiti på facebook.